Thành viên


Showing 42 items
Họ tênNgày sinhNơi công tácTên
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Họ tênNgày sinhNơi công tácTên
Uông Đỗ Bách 24-06-1973 Nortel Telecom Bách 
Nguyễn Xuân Hoàng 05-05-1974 Công ty MISA Hoàng 
Vũ Gia Huy 29-07-1973  Huy 
Hà Mai Lan 18-04-1974 Công ty CMCSoft Lan 
Trần Hoàng Liên   Liên 
Võ Hoài Nam   Nam 
Nguyễn Thúy Quỳnh  British Council Quỳnh 
Thanh   Thanh 
Phạm Thủy Triều  Espace Hanoi Triều 
Nguyễn Hồng Hạnh  Khách sạn Sofitel Hạnh 
Nguyễn Thị Huệ   Huệ 
Nguyễn Thượng Long  Công ty TSTC Long 
Nguyễn Quỳnh Mai  Cục Tần Số Mai 
Đinh Thanh Phương   Phương 
Đỗ Quyên   Quyên 
Chu Toàn Thắng  PhD tại San Diego, USA Thắng 
Thu Quản Ca  Ca sĩ Thu 
Thuận   Thuận 
Nguyễn Ánh Tuyết   Tuyết 
Nguyễn Thúy Vân   Vân 
Trần Việt Linh 03-09-1973 Cty Ericsson Việt Nam Linh V 
Trần Từ Linh   Linh T 
Nguyễn Minh Huyền  Khoa Toán-Tin, ĐH KHTN Huyền 
Nguyễn Tùy Anh 11-04-1974 Cty Ericsson Việt Nam Anh N 
Trần Tuấn Anh  USA Anh T 
Hoàng Trọng Tùng  Bệnh Viện K Tùng H 
Võ Thanh Tùng  Bayer Polymers Tùng V 
Đinh Xuân Tùng  An Binh Bank Tùng D 
Nguyễn Quang Bình  Press Club Bình Q 
Lê Giang Quân 26-11-1973 Công ty VietTel Quân 
Nguyễn Thanh Bình   Bình T 
Nguyễn Lương Sơn   Sơn NL 
Phan Trường Sơn 30-09-1973  Sơn PT 
Vũ Trung Sơn 04-04-1973 Công ty Cavico Sơn VT 
Nguyễn Vân Anh  CitiBank Anh NV 
Nghiêm Bá Đức  Ban Tính cước - Tập Đoàn BCVT Dức 
Vũ Thế Anh  Praha, CH Séc Anh V 
Hoàng Ngọc Liên   Liên 
Vũ Minh Hiếu 03-02-1974 Công ty CP Thương mại Du lịch Lạc Hồng Hiếu 
Vương Mạnh Chung 06-08-1973 Công ty INVENCO Chung 
Lê Tử Dương 08-11-1973 Credent Technology Dương 
Lê Tuấn Anh 01-11-1973 Công ty Viettronics Anh L 
Showing 42 items
Comments